Budujemy świadomość konsumencką w ramach oferowanych usług.

Znasz potencjalne ryzyko / koszty / prognozy.

Nieustannie poszukujemy i odkrywamy nowe, alternatywne formy
i podmioty inwestowania.

Inwestycje

W ramach Naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na inwestycjach alternatywnych. Korzystamy z rozwiązań dostępnych na rynku oraz tworzymy własne autorskie rozwiązania inwestycyjne charakteryzujące się nowoczesną i dopasowaną do indywidualnych potrzeb Inwestorów konstrukcją.

W chwili obecnej w Naszej ofercie znajdują się między innymi wyselekcjonowane, bezpieczne i gwarantujące wysoką stopę zwrotu rozwiązania takie jak:

Inwestycje w ziemię i nieruchomości

Koncentrujemy się na inwestycjach w obrębie Wielkopolski. Każda z oferowanych opcji inwestycyjnych jest przez Nas dokładnie analizowana tak aby przyniosła Państwu ponadprzeciętną stopę zwrotu.

 • Wysoka stopa zwrotu – od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rocznie
 • Wysoki poziom zabezpieczenia
 • Jedna z najbardziej popularnych form inwestowania nadwyżek finansowych
Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są jedną z bardziej popularnych form inwestowania środków – alternatywa dla lokaty z kilkukrotnie większą stopą zwrotu niż oferowane obecnie oprocentowanie produktów bankowych.

 • Krótki czas inwestycji – najczęściej 2 lata
 • Wypłata odsetek kwartalna lub półroczna
 • Zabezpieczenia na nieruchomości lub udziałach
Akcje pracownicze

Akcje pracownicze są jedną z ciekawszych ofert na rynku inwestycji alternatywnych. Posiadamy dostęp do szerokiej gamy akcji z różnym terminem wejścia na GPW.

 • Krótki czas inwestycji – od roku do trzech lat
 • Brak podatności na wahania giełdowe
 • Systematyczny wzrost wartości akcji związany z malejącą podażą zarówno prywatyzowanych spółek, jak i samych akcji
 • Rosnący popyt związany z rozpowszechnianiem informacji na temat rynku niepublicznego, generujący dalszy wzrost wartości akcji
 • Jedyna możliwość zakupu akcji spółek Skarbu Państwa przed debiutem giełdowym
Inwestycje w złoto fizyczne

 • Brak minimalnego i maksymalnego okresu inwestycji
 • Wysoka płynność pozwalająca na szybką sprzedaż
 • Zakup w rekomendowanym momencie pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy wysokim bezpieczeństwie – fizyczne posiadanie kruszcu
Inne

W zależności od posiadanych przez Państwa środków finansowych tworzymy lub poszukujemy rozwiązania odpowiadającego Państwa oczekiwaniom.

 

W ramach budowania Państwa portfela inwestycyjnego oferujemy pomoc w osiągnięciu założonego celu inwestycyjnego. Opieramy się  przede wszystkim na Państwa preferencjach i realnych potrzebach. Z tej przyczyny pierwsze spotkanie z Naszym przedstawicielem to określenie Państwa potrzeb i ustalenie finalnego efektu, który zamierzamy osiągnąć. Na tej podstawie konstruowany jest plan finansowy, który w perspektywie założonego czasu spełni Państwa oczekiwania.

 

Umów się na spotkanie